Nhà ở

BIỆT THỰ BIỂN

BIỆT THỰ BIỂN

Dự án: Biệt thự biển
Vị trí : Vịnh Sunrise , Đà Nẵng
Năm thực hiện: 2019

Headquaters

6F,7/1 Thanh Thai street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Tel: + 84-28 6264 6355
Email: Info@kientrucnhietdoi.com.vn

Da Nang office

25 Trung Nghia 4 street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang city
Tel: +84-77-552 3228
Email: info@kientrucnhietdoi.com.vn

Search