Nhà ở

NHÀ HỘP

  • Địa chỉ dự án: Pleiku, Gialai

  • Năm hoàn thành: 2019

  • Loại hình:  Nhà Ở 

  • Dịch vụ: Kết Cấu - Kiến Trúc

  • Quy mô: Nhỏ

    - Tầng cao: 3

Headquaters

6F,7/1 Thanh Thai street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Tel: + 84-28 6264 6355
Email: Info@kientrucnhietdoi.com.vn

Da Nang office

25 Trung Nghia 4 street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang city
Tel: +84-77-552 3228
Email: info@kientrucnhietdoi.com.vn

Search